As u meer inligting benodig of vrae het oor ons diensvoorwaardes, kontak ons ​​gerus per e-pos by http://realtyww.info/contact.

Inleiding

Hierdie bepalings en voorwaardes bepaal u gebruik van hierdie webwerf; deur hierdie webwerf te gebruik, aanvaar u hierdie bepalings en voorwaardes ten volle en sonder voorbehoud. As u nie met hierdie bepalings en voorwaardes of enige deel van hierdie bepalings en voorwaardes saamstem nie, moet u nie hierdie webwerf gebruik nie.

U moet ten minste 18 [agtien] jaar oud wees om hierdie webwerf te gebruik. Deur hierdie webwerf te gebruik en deur hierdie bepalings en voorwaardes in te stem, waarborg u dat u ten minste 18 jaar oud is.

Gedefinieerde terme

"webwerf" beteken die huidige webwerf waarop u blaai.

Lisensie om webwerf te gebruik

Tensy anders vermeld, besit die webwerf en / of sy lisensiehouers die intellektuele eiendomsreg wat op hierdie webwerf gepubliseer is en die materiaal wat op die webwerf gebruik word. Onderhewig aan die lisensie hieronder, word al hierdie regte op intellektuele eiendom voorbehou.

U mag slegs vir kasdoeleindes besigtig, aflaai en bladsye, lêers of ander inhoud op die webwerf afdruk, vir u eie persoonlike gebruik, onderhewig aan die beperkings soos hieronder uiteengesit en elders in hierdie bepalings en voorwaardes.

Jy mag nie:

 • publiseer materiaal van hierdie webwerf in nie gedrukte of digitale media of dokumente nie (insluitend republikasie op 'n ander webwerf), behalwe om metodes wat deur die webwerf aangebied word, te deel;
 • verkoop, huur of sub-lisensie van die webwerf;
 • toon enige materiaal van die webwerf in die openbaar, behalwe die deelmetodes wat deur die webwerf voorsien word;
 • materiaal op hierdie webwerf vir 'n kommersiële doel te reproduseer, dupliseer, kopieer of andersins benut;
 • enige materiaal op die webwerf wysig of andersins verander;
 • die verspreiding van materiaal vanaf hierdie webwerf - behalwe vir inhoud wat spesifiek en uitdruklik beskikbaar gestel word vir herverdeling; of
 • publiseer of reproduseer enige deel van hierdie webwerf deur die gebruik van iframes of skermskrapers.

Aanvaarbare gebruik

U mag nie hierdie webwerf gebruik op enige manier wat die webwerf beskadig of beskadig of die beskikbaarheid of toeganklikheid van hierdie webwerf benadeel nie, of op enige manier wat onwettig, onwettig, bedrieglik of skadelik is, of in verband met enige onwettige, onwettige, bedrieglike of skadelike doel of aktiwiteit.

U mag hierdie webwerf nie gebruik om enige materiaal wat bestaan ​​uit (of is gekoppel aan) enige spyware-, rekenaarvirus-, Trojaanse perd-, wurm-, sleutelbordlogger of rootkit of ander te kopieer, te stoor, te gebruik, te publiseer of te versprei nie. kwaadwillige rekenaar sagteware.

U mag geen stelselmatige of outomatiese data-insamelingsaktiwiteite op of met betrekking tot hierdie webwerf doen sonder uitdruklike skriftelike toestemming nie.
Dit sluit in:

 • skraap
 • data-ontginning
 • data-onttrekking
 • data-oes
 • 'raamwerk' (iframes)
 • Artikel 'spin'

U mag nie hierdie webwerf of enige deel daarvan gebruik om ongevraagde kommersiële kommunikasie uit te stuur of te stuur nie.

Beperkte toegang

Toegang tot sekere gebiede van hierdie webwerf is beperk. Webwerf-eienaar behou die reg voor om toegang tot sekere gebiede van hierdie webwerf, of na goeddunke, die hele webwerf te beperk. Webwerf kan hierdie beleid sonder kennisgewing verander of verander.

As die webwerf-eienaar u van 'n gebruikers-ID en wagwoord voorsien om u in staat te stel om toegang tot beperkte dele van hierdie webwerf of ander inhoud of dienste te verkry, moet u seker maak dat die gebruikers-ID en wagwoord vertroulik gehou word. U alleen is verantwoordelik vir u wagwoord en gebruikers-ID-sekuriteit.

webwerf-eienaar kan u gebruikers-ID en wagwoord uitsluitlik uitsluitlik oordeel sonder enige kennisgewing of verduideliking.

Gebruikerinhoud

In hierdie bepalings en voorwaardes beteken "u gebruikersinhoud" materiaal (insluitend sonder beperking teks, beelde, klankmateriaal, video materiaal en oudiovisuele materiaal) wat u vir enige doel aan hierdie webwerf voorlê.

U gee aan die eienaar van 'n webwerf 'n wêreldwye, onherroeplike, nie-eksklusiewe, regsvrye lisensie om u gebruikersinhoud in enige bestaande of toekomstige media te gebruik, te reproduseer, aan te pas, te publiseer, te vertaal en te versprei. U verleen ook die reg om hierdie regte te sublisensie, en die reg om 'n saak in te dien vir die skending van hierdie regte.

U gebruikerinhoud mag nie onwettig of onwettig wees nie, mag nie die wettige regte van 'n derde party skend nie, en mag nie in staat wees om tot regstappe te lei nie, hetsy teen u of 'n webwerf of 'n derde party (in elk geval onder toepaslike wetgewing).

U mag geen gebruikersinhoud op die webwerf indien wat ooit die geval was van enige bedreigde of werklike regsgedinge of ander soortgelyke klagtes nie.

Eienaar van die webwerf behou die reg voor om enige materiaal wat op hierdie webwerf voorgelê is of op die bedieners van die webwerf gestoor of op hierdie webwerf gehuisves of gepubliseer te redigeer of te verwyder.

Webwerf-eienaar onderneem nie om die voorlegging van sodanige inhoud aan of die publikasie van sodanige inhoud op hierdie webwerf te monitor nie.

Geen waarborge

Hierdie webwerf word “soos dit is” aangebied sonder enige uitdrukkings of implisiete voorstellings of waarborge. Webwerf-eienaar gee geen vertoë of waarborge met betrekking tot hierdie webwerf of die inligting en materiaal wat op hierdie webwerf verskaf word nie.

Behoudens die algemeenheid van die voorafgaande paragraaf, waarborg die webwerf-eienaar nie dat:

 • Hierdie webwerf sal voortdurend beskikbaar wees of beskikbaar wees. of
 • Die inligting op hierdie webwerf is volledig, waar, akkuraat of nie-misleidend.

Niks op hierdie webwerf vorm of is bedoel om 'n advies van enige aard te vorm nie. As u advies benodig rakende wetlike, finansiële of mediese aangeleenthede, moet u 'n toepaslike professionele persoon raadpleeg.

Beperking van aanspreeklikheid

Eienaar van die webwerf is nie teenoor u aanspreeklik nie (hetsy onder die wetgewing van kontak, die skadeloosstelling of andersins) met betrekking tot die inhoud of gebruik van, of andersins in verband met hierdie webwerf:

 • tot die mate dat die webwerf gratis beskikbaar gestel word vir enige direkte verlies;
 • vir enige indirekte, spesiale of gevolglike verlies; of
 • vir enige besigheidsverliese, verlies aan inkomste, inkomste, wins of verwagte spaargeld, verlies van kontrakte of besigheidsverhoudings, verlies van reputasie of welwillendheid, of verlies of korrupsie van inligting of data.

Hierdie beperkings van aanspreeklikheid is van toepassing, selfs al word die webwerf-eienaar uitdruklik in kennis gestel van die moontlike verlies.

Uitsonderings

Niks in hierdie webwerf-vrywaring kan enige waarborg impliseer deur die wet dat dit onwettig sou wees om dit uit te sluit of te beperk nie; en niks in hierdie webwerf-vrywaring sal die aanspreeklikheid van die webwerf-eienaar ten opsigte van enige:

 • dood of persoonlike besering wat veroorsaak word deur die nalatigheid van die webwerf-eienaar of sy agente, werknemers of aandeelhouers / eienaars;
 • bedrog of bedrieglike wanvoorstelling aan die kant van die webwerf; of
 • maak nie saak wat dit onwettig of onwettig sou wees vir die webwerf om die aanspreeklikheid daarvan uit te sluit of te beperk nie, of om die aanspreeklikheid daarvan uit te sluit of te beweer nie.

Redelikheid

Deur die gebruik van hierdie webwerf, stem u in dat die uitsluitings en beperkings van aanspreeklikheid soos uiteengesit in hierdie webwerf-vrywaring redelik is.

As u nie van mening is dat hulle redelik is nie, moet u nie hierdie webwerf gebruik nie.

Ander partye

U aanvaar dat die eienaar van die webwerf as 'n beperkte aanspreeklikheid die belang het om die persoonlike aanspreeklikheid van sy beamptes en werknemers te beperk. U stem saam dat u geen eis persoonlik teen die beamptes of werknemers van die webwerf sal indien ten opsigte van enige verliese wat u in verband met die webwerf het nie.

Behoudens die voorafgaande paragraaf, stem u in dat die beperkinge van waarborge en aanspreeklikheid soos uiteengesit in hierdie webwerf-vrywaring die beamptes van die webwerf, werknemers, agente, filiale, opvolgers, opdragte en onderaannemers sowel as die eienaar van die webwerf sal beskerm.

Onafdwingbaar bepalings

As enige bepaling van hierdie webwerf-vrywaring ingevolge toepaslike wetgewing onafdwingbaar is, of blyk te wees, sal dit nie die afdwingbaarheid van die ander bepalings van hierdie webwerf-vrywaring beïnvloed nie.

vrywaring

U vrywaar hiermee die eienaar van die webwerf en onderneem om die eienaar van die webwerf vrygestel te hou teen enige verliese, skade, koste, aanspreeklikhede en uitgawes (insluitend sonder beperking regskoste en bedrae wat deur die eienaar van die webwerf aan 'n derde party betaal word ter afhandeling van 'n eis of dispuut op advies) van die webwerf se regsadviseurs) aangegaan of gely deur die eienaar van die webwerf as gevolg van enige oortreding deur u op enige bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes, of wat voortspruit uit enige eis dat u 'n bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes oortree het.

Oortredings van hierdie bepalings en voorwaardes

Ondanks benadeling van die ander regte van die webwerf onder hierdie bepalings en voorwaardes, as u hierdie bepalings en voorwaardes op enige manier oortree, kan die eienaar van die webwerf sodanige optrede neem as wat die eienaar van die webwerf geskik ag om die oortreding te hanteer, insluitend die opskorting van u toegang tot die webwerf en u verbied om toegang tot die webwerf, om rekenaars met behulp van u IP-adres te blokkeer om toegang tot die webwerf te verkry, u internetdiensverskaffer te kontak om te vra dat hulle u toegang tot die webwerf blokkeer en / of 'n hofsaak teen u aanhangig maak.

Variasie

Webwerf eienaar kan hierdie bepalings en voorwaardes van tyd tot tyd hersien. Hersiene bepalings en voorwaardes is van toepassing op die gebruik van hierdie webwerf vanaf die datum van die publikasie van die hersiene bepalings en voorwaardes op hierdie webwerf. Gaan hierdie bladsy gereeld na om seker te maak dat u vertroud is met die huidige weergawe.

Opdrag

Webwerf-eienaar kan die regte en / of verpligtinge van die webwerf ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes oordra, onderkontrakteer of andersins hanteer, sonder om u daarvan in kennis te stel of u toestemming te verkry.

U mag nie u regte en / of verpligtinge onder hierdie bepalings en voorwaardes oorreed, onderkontrak of andersins hanteer nie.

Onscheidbaarheid

As 'n bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes deur 'n hof of ander bevoegde owerheid as onwettig en / of onafdwingbaar bepaal word, sal die ander bepalings van krag bly. As enige onwettige en / of onafdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar sou wees as 'n deel daarvan geskrap word, sal daardie deel geag word geskrap te wees, en die res van die bepaling sal van krag bly.

Hele ooreenkoms

Hierdie bepalings en voorwaardes, tesame met die privaatheidsbeleid van die webwerf, vorm die hele ooreenkoms tussen u en die eienaar van die webwerf met betrekking tot u gebruik van hierdie webwerf, en vervang alle vorige ooreenkomste ten opsigte van u gebruik van hierdie webwerf.

Reg en jurisdiksie

Hierdie bepalings en voorwaardes word beheer en vertolk in ooreenstemming met die wette van die Verenigde Koninkryk, en enige geskille rakende hierdie bepalings en voorwaardes sal onderworpe wees aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe van die Verenigde Koninkryk.

Betalings aan die webwerf

Alle betalings kan nie terugbetaal word nie omdat dit betrekking het op dienste wat ten tyde van die aankoop gelewer word. As u enige van u aankope ondervind, kan u ons ondersteuning kontak.

Alle terugbetalings of omgekeerde transaksies wat op u betalings gedoen word, sal lei tot 'n onmiddellike opskorting van die rekening. Hierdie skorsing sal dan geëvalueer word, afhangende van en volgens die oorsake wat daartoe gelei het.

Ons wettige naam is:

AZANDT MEDIA LTD

Ons geregistreerde kantoor:

132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE, Verenigde Koninkryk

Oor hierdie webwerf Diensvoorwaardes

Ons het hierdie webwerfvoorwaardes opgestel met behulp van die TOS / T & C kragopwekker beskikbaar vanaf Privaatheidsbeleid aanlyn.

U kan die webwerf-eienaar per e-pos kontak by ons e-posadres skakel op die bo aan hierdie diensbepalingsdokument.Privacy Policy Online goedgekeurde terrein